Google Plus +1

Bu Blog'da Ara

25 Mayıs 2011 Çarşamba

İlk Okul Mezunları için Son Şans Son Fırsat

Arkadaşlar bildiğiniz üzere uzun zamandan beri haberlerde konu olan ancak hiç kimsenin dikkate almadığı konunun başlığındanda belli olacağı gibi ilkokul mezunu olan adaylar için artık son noktaya gelindi denile bilir.Halk arasından şöyle bir düşünce var uzun yıllardır ilkokul mezunları ehliyet alamayacak birşey olmaz diyorlardı ama kanun maddesi yayınlandıktan  5 yıl sonra devreye girer ibaresine aldırış etmediler ve kanun maddesinde öngörülen 5 yıllık süre Haziran döneminde son buluyor.

İlk Okul Mezunları için Son Şans Son Fırsat

5 Temmuz 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26219KANUN


KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


DAİR KANUN


Kanun No. 5537 Kabul Tarihi : 30/6/2006


MADDE 1 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“c) Sağlık şartları:


Sağlık şartları bakımından kimlere hangi tür sürücü belgesi verilebileceği hususu yönetmelikle düzenlenir. Sürücü belgesi alacakların ilgili yönetmelikte belirtilen hekimden sürücü olur raporu almaları zorunludur. Bu maddede sözü edilen yönetmelik İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca müştereken hazırlanarak yürürlüğe konulur.”


MADDE 2 – Karayolları Trafik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


“GEÇİCİ MADDE 20 – 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (b) bendinde öngörülen A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranan en az ortaokul veya sekiz yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları şartı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle aranmaz. İlkokul mezunu olmaları yeterli sayılır.”


MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More