Google Plus +1

Bu Blog'da Ara

28 Nisan 2010 Çarşamba

İlk okul mezunları ehliyet almasındaki son kanun5 Temmuz 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26219
KANUN
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN

Kanun No. 5537 Kabul Tarihi : 30/6/2006
MADDE 1 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Sağlık şartları:
Sağlık şartları bakımından kimlere hangi tür sürücü belgesi verilebileceği hususu yönetmelikle düzenlenir. Sürücü belgesi alacakların ilgili yönetmelikte belirtilen hekimden sürücü olur raporu almaları zorunludur. Bu maddede sözü edilen yönetmelik İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca müştereken hazırlanarak yürürlüğe konulur.”
MADDE 2 – Karayolları Trafik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 20 – 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (b) bendinde öngörülen A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranan en az ortaokul veya sekiz yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları şartı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle aranmaz. İlkokul mezunu olmaları yeterli sayılır.”
MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
4/7/2006

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönderme

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More